FINALITAT DE LA PROMOCIÓ
Captació de nous socis de Tarraco Arena perquè els mateixos aprofitin ofertes i promocions beneficioses en les múltiples activitats desenvolupades per la mateixa entitat.

DADES DE L’EMPRESA ORGANITZADORA
APIC S.LCIF: B64464332. Adreça: C/ Mallorca, 18. 43001 Tarragona.

RESPONSABILITAT DE L’ORGANITZADOR
APIC, S.L. exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que pugui deure’s a la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de les xarxes de telecomunicació.

REQUISITS PER A PARTICIPAR
Els participants hauran de ser majors d’edat, tenir la residència legal a Espanya i fer-se soci en www.tarracoarena.cat/socis. Serà requisit indispensable complir amb les condicions establertes en aquestes bases. Totes les dades facilitades hauran de ser veraces.

EXCLUSIÓ COM A PARTICIPANT
No poden participar en el Sorteig els actuals socis, a no ser, que aquests aportin un nou soci, etiquetant a l’usuari al qual ha convidat a ser soci en la nostra publicació oficial, bé sigui en instagram o en facebook. És imprescindible que aquest usuari disposi almenys una de les dues xarxes socials per a poder obtenir constància. A més no podran participar ni resultar agraciats, els treballadors de APIC, S.L. i els familiars directes d’aquests, pares, germans, fills i cònjuges.

PARTICIPACIÓ EN EL SORTEIG
Entrar en la pàgina web www.tarracoarena.cat/socis i emplenar el formulari amb les dades sol·licitades. Acceptar les bases legals del concurs. Cada participant pot realitzar una única sol·licitud.

DETECCIÓ PARTICIPACION FRAUDULENTA
El mer fet de participar en aquesta promoció implica l’acceptació de les presents bases sense reserves i el criteri de APIC, S.L. quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada. APIC, S.L. també es reserva el dret d’excloure de la promoció quan sospiti o detecti que hagin participat de qualsevol manera fraudulenta

PREMIS

  1. Una Smartbox valorat en 99,90€.
  2. Dues entrades per a qualsevol concert de Tarraco Arena en 2020.
  3. Altres Dues entrades per a qualsevol concert de Tarraco Arena en 2020.
    Han de sortir 3 persones guanyadores.

APIC, S.L. es reserva el dret a canviar el caràcter del premi en cas que no sigui possible, per motius aliens a la mateixa el lliurament dels premis especificats en aquestes bases. En aquest cas s’adquireix el compromís de lliurar uns altres d’iguals característiques i preu a la dels premis anunciats. En cap cas es canviaran els premis pel seu valor en metàl·lic.

SORTEIG
Participen en el sorteig, les persones que s’han registrat com a socis en el període de 29 de novembre 2019 a 7 de gener 2020. El sorteig es realitzés el dia 10 de gener i a aquest efecte es triaran les 3 persones guanyadores mitjançant les nostres xarxes socials reconegudes com a oficials d’INSTAGRAM i FACEBOOK.

LLIURAMENT DE PREMIS
Una vegada coneguts els guanyadors, APIC, S.L. contactés amb els mateixos per a gestionar el lliurament que es realitzarà en les oficines de Tarraco Arena, a partir del 13 de Gener fins al 31 de Gener de 2020.

 

Imprimeix