INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
  • Responsable: AGENCIA DE PUBLICITAT INTERNACIONAL CATALANA, S.L.
  • Finalitat: Prestar els serveis sol·licitats, mantenir comunicacions per a la consecució d’aquests i mantenir-lo informat sobre la nostra activitat en general.
  • Legitimació: Execució d’un contracte. Consentiment de l’interessat. Interès legítim.
  • Destinataris: No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
  • Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció administracion@tap.cat
INFORMACIÓ ADICIONAL SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: AGENCIA DE PUBLICITAT INTERNACIONAL CATALANA, S.L. – NIF: B64464332 – Adreça postal: C/ MALLORCA, 18, 43001 TARRAGONA  Telèfon: 977211985 – Correu electrònic: administracion@tap.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En AGENCIA DE PUBLICITAT INTERNACIONAL CATALANA, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de prestar-li els serveis concertats, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, mantenir comunicacions a prop dels mateixos, així com l’enviament de comunicacions inclusivament per correu electrònic, per mantenir-lo informat sobre la nostra activitat en general.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre no sol·liciti la seva supressió, i en qualsevol cas, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

  • Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats
  • Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre la nostra activitat en general.
  • El tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos prevalgui els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat que requereixi la protecció de dades personals, en particular quan l’interessat sigui un nen.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en AGENCIA DE PUBLICITAT INTERNACIONAL CATALANA, S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, en els supòsits legalment establerts, tindrà dret a la portabilitat de les seves dades personals.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas AGENCIA DE PUBLICITAT INTERNACIONAL CATALANA, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera:

enviant un correu electrònic a administracion@tap.cat o una carta a C/ MALLORCA, 18, 43001 TARRAGONA

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es

 

Imprimeix